SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
             

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 

 SORU:   Kullanıcı Girişi sayfasında "Görev Yeriniz,Göreviniz veya Hizmet yılınız başvuru yapmak için uygun değil ya da MEB Görevlendirme Kaydınız yapılmamış!Bağlı Olduğunuz Kurum Müdürlüğüne başvurarak MEBBİS/e-PERSONEL Modülü MEB Görevlendirme Bilgileri ekranındaki bilgilerinizi güncelletiniz." uyarısını neden alıyorum?

 CEVAP:  MEBBİS / e-Personel Modülü / Görev Bilgileri Menüsü /MEB Görevlendirme Bilgileri ekranında fiilen çalıştığınız grup başkanlığı yada şube ile ilgili kaydınızın olması gerekir. Ayrıca bu kaydın bitiş tarihinin boş olması ve bu kayıttaki unvan bilginizin başvuru yapmaya uygun olması gereklidir. Ayrıca Nüfus Cüzdanı bilginiz güncel olmalıdır.

 SORU :   Başvuru ekranına yansıyan personel bilgilerinde bir yanlışlık var ise veya herhangi bir sorun yaşıyorsa nereye başvurulması gerekir?

 CEVAP: Kadronuzun bulunduğu kurum müdürlüğüne başvurmalısınız. Sorununuz çözülemiyorsa Genel Müdürlük bünyesindeki Personel Şubesine başvurmalısınız.

 

 SORU:   Tercih Listesindeki sınav merkezleri nasıl belirlenmektedir?

 CEVAP: Sınav yerleri; Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı'nca belirlenmektedir. Başvuru sırasında ya da başvurudan sonra İlan edilen sınav yerlerine yenileri eklenebileceği gibi kontenjanlarıı da değişebilmektedir.

 

 SORU :    Başvuru ekranındaki Tercih edilecek İller nasıl listelenir?

 CEVAP:  Her kişi için ayrı listeleme yapılır. Kişinin daha önce gittiği sınav yerlerinin bölgelerine bakılır. En az gittiği sınav bölgesi veya bölgeleri il tercih listelerine dolar.

 SORU :    Kurum  Temsilcisi ataması nasıl gerçekleşir?

 CEVAP: Otomatik görev dağıtımın ilk adımı Kurum Temsilcisi atama işlemidir. Kurum Temsilcisi atamasının işlem basamakları aşağıdaki gibidir:

1-   Program tarafından tercihlerin (5 tercih) her biri kendi içinde random(rastgele) sıralanır.Burada tek öncelik tercih dışı atanmak istememe özelliğidir.Yani başvuru ekranında Tercihlerime yerleşemediğim takdirde tercih dışı yerleştirilmeyi kabul ediyorum  seçeneğini işaretlemediğinizde öncelik elde edersiniz.

2-  T ercihlerine yerleşemeyenler Tercihlerime yerleşemediğim takdirde tercih dışı yerleştirilmeyi kabul ediyorum  seçeneğini işaretlemişse   kura ile yerleştirme yapılamayan sınav yerlerine (nüfusa kayıtlı oldukları il dışında ve bir önceki gittikleri sınav yerleri olmamak kaydıyla)  Kurum Temsilcisi olarak otomatik yerleştirilmektedir.

3-  Hala açık kalan sınav yerleri kalırsa görev dağıtım sisteminin kitlenmemesi için  son bi kontrol yapılarak önceki gidilen sınav yerlerine de minimum düzeyde atama yapılabilecektir.

YeğiTek’in Kurum Temsilcisi atamada belirlediği Görev sırası aşağıdadır:

 

GÖREV KODU

GÖREV ADI

 

Genel Müdür(Tümü)

775

Genel Müdür Yardımcısı

174

Grup Başkanı

9826

Genel Müdür Yardımcısı Vekili

2975

Daire Başkanı

9825

Daire Başkan Vekili

5050

Şube Müdürü

5056

Şube Müdürü(Şahsa Bağlı)

5051

Şube Md.Yrd.

9804

Şube Müdürü Vekili

3970

İşletme Müdürü

9827

İşletme Müdür Vekili

9500

Müdür

4690

Müdür (Özelleştirme)

9805

Müdür Vekili

9502

Müdür Başyardımcısı

4720

Devlet Kitaplar Döner Sermaye Müdür Yrd.

4185

Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü

9501

Müdür Yardımcısı

6200

MÜLGA-APK Uzmanı

6175

Uzman(GİH)

6245

Eğitim Uzmanı

6210

Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı

6205

A.P.K Uzmanı

6188

Mali Hizmetler Uzmanı

3625

Milli Eğitim Uzman Yardımcısı

6184

Uzman (Özelleştirme)

3433

Milli Eğitim Uzmanı

5900

Öğretmen

                      

                   Önemli Not 1: Kurum Temsilcisi görev başvurusunda, "Tercihlerime yerleşemediğim takdirde tercih dışı yerleştirilmeyi kabul ediyorum" durumunun açık olup olmaması, Yeğitek Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının yetkisindedir , YeğiTek in yerleştirme yapılmak zorunda olan personeli daha önce gittiği sınav yerine gönderme hakkı saklıdır. Kontenjanı, tercih yapan sayısından fazla olursa YeğiTek’in kontenjan sayılarını değiştirme hakkı saklıdır.

 

 SORU :  Koordinatör ataması nasıl gerçekleşmektedir?

 CEVAP : Merkezi Sistem Sınavları Otomatik görev dağıtım programı ile  Kurum Temsilcisi  yerleştirmesi yapıldıktan sonra eğer sınav yerleri içerisinde kontenjanı 1 den fazla olan yer varsa görevlilerden kıdemi veya hizmet yılı fazla olan Koordinatör olarak tanımlanır.

Koordinatör atamasının işlem basamakları aşağıdaki gibidir:

1.   YeğiTek öncelikli Kurum,Unvan  ve Hizmet yılı  sıralaması yapılarak Koordinatör tanımlaması yapılır.

2.    Unvanlı personelle Koordinatör ihtiyacı karşılanamadığı takdirde öğretmenlerden hizmet yılı baz alınarak   koordinatör tanımlaması yapılır.

 

 SORU :   Kurye atamaları nasıl gerçekleştirilmektedir?

 CEVAP : http://gorevbasvuru.meb.gov.tr adresinden yapılan başvurular onaylandıktan sonra atanacak kuryelerin O sınav için belirlenen  sınav hatlarına Tercihleri(5 tercih) kendi içinde  random(rastgele) sıralanarak atamaları yapılmaktadır. Tercihlerine yerleşemeyenler Tercihlerime yerleşemediğim takdirde tercih dışı yerleştirilmeyi kabul ediyorum  seçeneğini işaretlemişse   kura ile yerleştirme yapılamayan sınav hatlarına (nüfusa kayıtlı oldukları il dışında)  Kurye olarak otomatik yerleştirilmektedir.

     YeğiTek’in Kurye atamada belirlediği Görevler aşağıdadır:

GÖREV KODU

GÖREV ADI

6535

Programcı

6540

Çözümleyici

6835

Şef

7555

Memur

7575

Ambar Memuru

7580

Ayniyat Memuru

7790

Daktiloğraf

7820

Bilgisayar İşletmeni

7825

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7950

Şoför

8750

Tekniker

8790

Teknisyen

9400

Hizmetli

9485

Dağıtıcı

9817

Sözleşmeli Çözümleyici(4/B)

9818

Sözleşmeli Programcı(4/B)

9820

Sözleşmeli Mühendis(4/B)

9821

Sözleşmeli Tekniker(4/B)

9822

Sözleşmeli Büro Görevlisi(4/B)

9823

Sözleşmeli Mimar(4/B)

9824

Sözleşmeli Yüksek Mimar(4/B)

9828

Sözleşmeli Eğitici-Öğretici(4/B)

9300

Teknisyen Yardımcısı

 

  SORU :   Sisteme giriş yapmak için şifre nasıl alınır?

 CEVAP: Kadronuzun bulunduğu kurum müdürlüğündeki MEBBİS sorumlusundan alınacaktır.

 SORU :   Sisteme giriş şifrelerini kaybeden personel yeni şifresini nasıl alacak?

 CEVAP: Kadronuzun bulunduğu kurum müdürlüğündeki MEBBİS sorumlusundan alınacaktır.

SORU :   Bankam değiştiğinde IBAN numaramı nasıl güncelletebilirim?

 CEVAP: Kadronuzun bulunduğu kurum müdürlüğündeki MEBBİS sorumlusuna doğru IBAN numaranızı vererek MEBBİS e-Personel Modülünden güncelleme yaptırmalısınız.